Thăm dò ý kiến
Bạn cần nhất tiêu chuẩn nào đối với người đại biểu nhân dân
Phẩm chất đạo đức tốt
Mạnh dạn đấu tranh
Hiểu biết, kiến thức rộng
Gần gũi với dân
Ý kiến khác

Biểu quyết   |   kết quả

Lượt truy cập: 16546465